مجموعه تاریخی- فرهنگی ترنجستان (خانه باغ تاریخی بیرجندی)

عملیات مرمت و احیای این مجموعه ارزشمند که در فضایی فرح بخش و در شمال شرقی بروجرد قرار گرفته است در سال 1390 توسط اینجانب و با تعامل سازمان پارکها و فضای سبز بروجرد به پایان رسید.

این مجموعه در دو بخش جنوبی و شمالی با حیاطی در میانه آن که از خصوصیات طراحی اقلیمی بروجرد است در دو دوره زمانی یعنی قاجار (جبهه شمالی) و پهلوی اول (جبهه جنوبی) شکل گرفته است. عنوان تَکیه در بروجرد به بناهایی اتلاق می شود که ما اصولاٌ در معماری سنتی از آنها با نام کوشک یاد می کنیم. خصوصیت مهم کوشکها (تَکیه) برونگرا بودن آنهاست که مجموعه بیرجندی دارای چنین خصوصیتی نیست و با دارا بودن حیاط مرکزی این بنا درونگراست هر چند نمی توان نگاه به برونگرایی آن بر اساس وجود ارتباط بصری در بخش جنوبی و بکارگیری بازشو که از خصوصیات معماری پهلوی اول است را از نظر دور داشت.

 

با اینکه تا کنون هیچگونه کاربری به جهت آن در نظر گرفته نشده است ولی امید است به زودی به عنوان فرهنگسرا مورد بهره برداری قرار گیرد.

تاريخ : چهار شنبه 17 ارديبهشت 1393 | 8:48 | نویسنده : عبدالرضا برق دهنده (کارشناس ارشد مرمت) |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.